Table for the 693 triples with object "5"^^xsd:integer sorted by label

SubjectPredicate
?:1999-09-16-Speech-4-157.txtprovx:file_size
?:1999-12-17-Speech-5-061.txtprovx:file_size
?:2000-06-15-Speech-4-080.txtprovx:file_size
?:2000-11-16-Speech-4-065.txtprovx:file_size
?:2001-10-03-Speech-3-242.txtprovx:file_size
?:2002-01-16-Speech-3-127.txtprovx:file_size
?:2002-02-07-Speech-4-246.txtprovx:file_size
?:2003-01-16-Speech-4-026.txtprovx:file_size
?:2003-01-16-Speech-4-026.txtprovx:file_size
?:2003-12-16-Speech-2-181.txtprovx:file_size
?:2003-12-16-Speech-2-181.txtprovx:file_size
?:2003-12-16-Speech-2-181.txtprovx:file_size
?:2005-02-23-Speech-3-090.txtprovx:file_size
?:2005-04-28-Speech-4-133.txtprovx:file_size
?:2007-10-22-Speech-1-153.txtprovx:file_size
?:2008-09-04-Speech-4-081.txtprovx:file_size
?:2008-10-20-Speech-1-022.txtprovx:file_size
?:2009-01-14-Speech-3-996.txtprovx:file_size
?:2009-05-05-Speech-2-451.txtprovx:file_size
?:2009-05-05_AgendaItem_32.txtprovx:file_size
?:2009-05-07-Speech-4-143.txtprovx:file_size
?:2009-09-15-Speech-2-134.txtprovx:file_size
?:2010-05-20-Speech-4-106.txtprovx:file_size
?:2011-04-06-Speech-3-462-000.txtprovx:file_size
?:2011-04-06_AgendaItem_30.txtprovx:file_size
?:2011-05-11-Speech-3-220-000.txtprovx:file_size
?:2011-06-23-Speech-4-184-000.txtprovx:file_size
?:2011-06-23-Speech-4-185-000.txtprovx:file_size
?:2011-06-23-Speech-4-189-000.txtprovx:file_size
?:Aart Geurtsen?:identifiers
?:Adam Fergusson?:identifiers
?:Adelaide Aglietta?:sitelinks
?:Afzal Khan?:sitelinks
?:Aggela Kokkola?:sitelinks
?:Agnes Schierhuber?:sitelinks
?:Agnès Le Brun?:sitelinks
?:Alain Cadec?:sitelinks
?:Alain Carignon?:sitelinks
?:Alajos Mészáros?:sitelinks
?:Alan Donnelly?:sitelinks
?:Alan Kelly?:sitelinks
?:Albert Jan Maat?:sitelinks
?:Albrecht Karl Konecny?:identifiers
?:Alejandro Agag?:identifiers
?:Alekos Alavanos?:identifiers
?:Aleksander Szczygło?:identifiers
?:Alexander Macmillan, 2nd Earl of Stockton?:sitelinks
?:Alexander Radwan?:sitelinks
?:Alexandru Nazare?:sitelinks
?:Alfonso Andria?:identifiers
?:Alfonso Andria?:sitelinks
?:Alfredo Pallone?:sitelinks
?:Alfredo Reichlin?:sitelinks
?:Algirdas Saudargas?:identifiers
?:Aline Archimbaud?:identifiers
?:Ambroise Guellec?:sitelinks
?:Amelia Andersdotter?:identifiers
?:Ana-Claudia Ţapardel?:sitelinks
?:Andor Deli?:sitelinks
?:Andreas Schwab?:sitelinks
?:Andrzej Tomasz Zapałowski?:sitelinks
?:André Damseaux?:sitelinks
?:Angelika Werthmann?:identifiers
?:Angelika Werthmann?:sitelinks
?:Angelo Narducci?:identifiers
?:Anja Hazekamp?:identifiers
?:Anna Ibrisagic?:identifiers
?:Anna Záborská?:identifiers
?:Anne Delvaux?:sitelinks
?:Anne Delvaux?:identifiers
?:Anne Ferreira?:sitelinks
?:Anne McIntosh?:sitelinks
?:Anne Sander?:sitelinks
?:Anne Vondeling?:sitelinks
?:Anne-Marie Dupuy?:identifiers
?:Anne-Marie Mineur?:sitelinks
?:Anneli Hulthén?:sitelinks
?:Antoni Gutiérrez Díaz?:sitelinks
?:Antonio Cariglia?:identifiers
?:Antonio Iodice?:identifiers
?:Antonios Trakatellis?:sitelinks
?:António Correia de Campos?:identifiers
?:Arlene McCarthy?:sitelinks
?:Armando Veneto?:sitelinks
?:Arnaud Danjean?:identifiers
?:Arne Melchior?:sitelinks
?:Arūnas Degutis?:sitelinks
?:Astrid Lulling?:identifiers
?:Astrid Thors?:identifiers
?:Atanas Paparizov?:sitelinks
?:Attila Kelemen?:identifiers
?:Attila Kelemen?:sitelinks
?:Auke Zijlstra?:sitelinks
?:Axel Norbert Zarges?:identifiers
?:Balázs Hidvéghi?:sitelinks
?:Barbara Kappel?:sitelinks
?:Barbara Weiler?:sitelinks
?:Basil de Ferranti?:identifiers
?:Beatriz Becerra?:sitelinks
?:Benedek Jávor?:identifiers
?:Bernadette Bourzai?:sitelinks
?:Bernard Antony?:sitelinks
?:Bernard Castagnède?:identifiers
?:Bernard Piotr Wojciechowski?:sitelinks
?:Bernard Pons?:sitelinks
?:Bernhard Rapkay?:sitelinks
?:Bernhard Sälzer?:identifiers
?:Biljana Rajewa?:sitelinks
?:Birutė Vėsaitė?:sitelinks
?:Bogdan Golik?:sitelinks
?:Bogdan Klich?:identifiers
?:Bogdan Pęk?:sitelinks
?:Bogdan Wenta?:identifiers
?:Boriss Cilevičs?:identifiers
?:Brandon Rhys-Williams?:identifiers
?:Brian Hayes?:sitelinks
?:Brigitte Douay?:identifiers
?:Brigitte Douay?:sitelinks
?:Brigitte Heinrich?:identifiers
?:Britta Reimers?:sitelinks
?:Burkhard Balz?:identifiers
?:Béatrice Patrie?:sitelinks
?:Camiel Eurlings?:identifiers
?:Carles Gasòliba?:sitelinks
?:Carlo Fidanza?:sitelinks
?:Carlos Zorrinho?:sitelinks
?:Casimir Sayn-Wittgenstein?:identifiers
?:Catherine Guy-Quint?:sitelinks
?:Catherine Stihler?:identifiers
?:Chantal Simonot?:sitelinks
?:Charles Goerens?:identifiers
?:Charlotte Cederschiöld?:identifiers
?:Chris Heaton-Harris?:sitelinks
?:Christa Prets?:identifiers
?:Christa Prets?:sitelinks
?:Christel Fiebiger?:identifiers
?:Christian Ehler?:identifiers
?:Christian de La Malène?:sitelinks
?:Christof Tannert?:identifiers
?:Christoph Werner Konrad?:sitelinks
?:Christophe Béchu?:sitelinks
?:Christopher Beazley?:sitelinks
?:Clare Moody?:sitelinks
?:Claude Desama?:sitelinks
?:Claude Malhuret?:sitelinks
?:Claudia Schmidt?:identifiers
?:Claudio Morganti?:sitelinks
?:Colm Burke?:sitelinks
?:Concepció Ferrer?:identifiers
?:Concepció Ferrer?:sitelinks
?:Concepció Ferrer?:number of children
?:Constance Le Grip?:sitelinks
?:Constanze Angela Krehl?:identifiers
?:Cora van Nieuwenhuizen?:identifiers
?:Corentin Calvez?:identifiers
?:Corina Crețu?:identifiers
?:Cristian Dumitrescu?:identifiers
?:Czesław Hoc?:sitelinks
?:Dagmar Roth-Behrendt?:sitelinks
?:Damian Drăghici?:identifiers
?:Damian Drăghici?:sitelinks
?:Daniel Caspary?:identifiers
?:Daniel Ducarme?:sitelinks
?:Daniel Dăianu?:sitelinks
?:Daniel Funeriu?:sitelinks
?:Daniel Strož?:sitelinks
?:Daniël van der Stoep?:sitelinks
?:Danuta Jazłowiecka?:sitelinks
?:David Borrelli?:sitelinks
?:David Curry?:identifiers
?:David Martin?:identifiers
?:David Morris?:sitelinks
?:Davor Škrlec?:sitelinks
?:Deirdre Clune?:sitelinks
?:Dieter Rogalla?:identifiers
?:Dimitrios Droutsas?:identifiers
?:Dimitris Tsatsos?:sitelinks
?:Diogo Feio?:sitelinks
?:Dita Charanzová?:sitelinks
?:Dominique Bucchini?:identifiers
?:Dorette Corbey?:sitelinks
?:Doru Claudian Frunzulică?:sitelinks
?:Duarte Freitas?:sitelinks
?:Edit Bauer?:identifiers
?:Edit Herczog?:identifiers
?:Edith Mastenbroek?:sitelinks
?:Edward Czesak?:sitelinks
?:Elaine Kellett-Bowman?:identifiers
?:Elena Gentile?:sitelinks
?:Elena Oana Antonescu?:sitelinks
?:Elisabeth Köstinger?:identifiers
?:Eliza Vozemberg?:identifiers
?:Eliza Vozemberg?:sitelinks
?:Elly Plooij-van Gorsel?:sitelinks
?:Elly Schlein?:sitelinks
?:Eluned Morgan, Baroness Morgan of Ely?:sitelinks
?:Emer Costello?:sitelinks
?:Emil Stoyanov?:sitelinks
?:Emilia Müller?:sitelinks
?:Emilio Menéndez?:identifiers
?:Enikő Győri?:identifiers
?:Enrico Boselli?:identifiers
?:Ernest Maragall?:identifiers
?:Estefanía Torres?:sitelinks
?:Etelka Barsi-Pataky?:identifiers
?:Evelyn Regner?:identifiers
?:Evelyn Regner?:sitelinks
?:Ewa Klamt?:sitelinks
?:Fabio Valeriano Lanfranco De Masi?:sitelinks
?:Fabrizio Bertot?:sitelinks
?:Fernando Maura?:identifiers
?:Fernando Pérez Royo?:sitelinks
?:Filip Adwent?:identifiers
?:Filip Kaczmarek?:identifiers
?:Fiona Hall?:sitelinks
?:Flaminio Piccoli?:sitelinks
?:Flavio Tosi?:identifiers
?:Francesco De Angelis?:sitelinks
?:Francis Zammit Dimech?:sitelinks
?:Francisca Pleguezuelos?:sitelinks
?:Francisco Lucas Pires?:identifiers
?:Franck Proust?:identifiers
?:Franck Proust?:sitelinks
?:Franco Frigo?:sitelinks
?:Frans van der Gun?:identifiers
?:Françoise de Veyrinas?:sitelinks
?:Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf?:identifiers
?:Frits Castricum?:identifiers
?:Frédéric Jalton?:identifiers
?:Frédérique Ries?:identifiers
?:Gabriel Mato Adrover?:sitelinks
?:Gabriela Crețu?:identifiers
?:Gabriele Stauner?:identifiers
?:Garrelt Duin?:identifiers
?:Gene Fitzgerald?:identifiers
?:Gene Fitzgerald?:number of children
?:Gene Fitzgerald?:sitelinks
?:Georg Jarzembowski?:identifiers
?:Georg Mayer?:sitelinks
?:George Lyon?:sitelinks
?:George William Vella?:identifiers
?:Georges Frischmann?:identifiers
?:Gerardo Bianco?:sitelinks
?:Gerben-Jan Gerbrandy?:identifiers
?:Gerben-Jan Gerbrandy?:sitelinks
?:Gerhard Botz?:sitelinks
?:Gerhard Schmid?:identifiers
?:Gerry Collins?:sitelinks
?:Gesine Meißner?:sitelinks
?:Gianluca Susta?:identifiers
?:Gijs de Vries?:sitelinks
?:Gilles Pargneaux?:sitelinks
?:Gilles Savary?:sitelinks
?:Gintaras Didžiokas?:sitelinks
?:Giorgio Kyrtsos?:identifiers
?:Giorgio Kyrtsos?:sitelinks
?:Giorgio Ruffolo?:sitelinks
?:Giorgos Grammatikakis?:sitelinks
?:Giorgos Papanikolaou?:sitelinks
?:Giovanni Barbagallo?:identifiers
?:Giovanni La Via?:sitelinks
?:Giulia Moi?:sitelinks
?:Giuseppe Castiglione?:sitelinks
?:Giuseppe Di Lello Finuoli?:sitelinks
?:Goffredo Bettini?:sitelinks
?:Graham Booth?:sitelinks
?:Grażyna Staniszewska?:sitelinks
?:Guido Bodrato?:sitelinks
?:Guido Milana?:identifiers
?:Guido Podestà?:sitelinks
?:Gunilla Carlsson?:identifiers
?:Guntars Krasts?:identifiers
?:Gyula Hegyi?:sitelinks
?:Gábor Harangozó?:sitelinks
?:Gérard d'Aboville?:sitelinks
?:Günter Topmann?:identifiers
?:Hanne Dahl?:sitelinks
?:Hans Katzer?:sitelinks
?:Hans Kronberger?:sitelinks
?:Hans-Peter Mayer?:sitelinks
?:Harald Ettl?:identifiers
?:Harald Vilimsky?:identifiers
?:Harmar Nicholls?:identifiers
?:Hartmut Nassauer?:sitelinks
?:Heinz Becker?:sitelinks
?:Herbert Bösch?:sitelinks
?:Hermann Winkler?:sitelinks
?:Hilde Hawlicek?:identifiers
?:Hilde Vautmans?:sitelinks
?:Horst Posdorf?:identifiers
?:Hristina Hristova?:sitelinks
?:Hubert Pirker?:identifiers
?:Ieke van den Burg?:sitelinks
?:Igor Šoltes?:identifiers
?:Ilda Figueiredo?:identifiers
?:Ingeborg Gräßle?:sitelinks
?:Inger Schörling?:sitelinks
?:Ingo Schmitt?:sitelinks
?:Ioannis Kasoulidis?:identifiers
?:Isabelle Thomas?:sitelinks
?:István Szent-Iványi?:sitelinks
?:Ivari Padar?:identifiers
?:Ivo Strejček?:sitelinks
?:Ivo Vajgl?:identifiers
?:Izaskun Bilbao Barandica?:identifiers
?:Iñaki Irazabalbeitia?:identifiers
?:Iñaki Irazabalbeitia?:sitelinks
?:Jaak Vandemeulebroucke?:sitelinks
?:Jacek Protasiewicz?:identifiers
?:Jacqueline Nebout?:identifiers
?:Jacques Denis?:identifiers
?:Jakop Dalunde?:sitelinks
?:James Carver?:sitelinks
?:Jan Huitema?:sitelinks
?:Jan Kozłowski?:sitelinks
?:Jan Marinus Wiersma?:sitelinks
?:Jana Bobošíková?:identifiers
?:Janelly Fourtou?:sitelinks
?:Jaroslav Lobkowicz?:identifiers
?:Jaroslav Zvěřina?:identifiers
?:Jasenko Selimović?:sitelinks
?:Jean Lambert?:identifiers
?:Jean Mouchel?:identifiers
?:Jean Roatta?:sitelinks
?:Jean Spautz?:identifiers
?:Jean-Claude Fruteau?:sitelinks
?:Jean-François Hory?:sitelinks
?:Jean-François Jalkh?:sitelinks
?:Jean-François Mancel?:sitelinks
?:Jean-Louis Cottigny?:identifiers
?:Jean-Luc Schaffhauser?:sitelinks
?:Jean-Paul Denanot?:identifiers
?:Jean-Paul Denanot?:sitelinks
?:Jean-Paul Gauzès?:sitelinks
?:Jean-Pierre Roux?:identifiers
?:Jean-Yves Le Gallou?:sitelinks
?:Jeanine Hennis-Plasschaert?:identifiers
?:Jeannou Lacaze?:identifiers
?:Jef Ulburghs?:identifiers
?:Jeffrey Titford?:sitelinks
?:Jens Holm?:identifiers
?:Jens-Peter Bonde?:identifiers
?:Jeroen Lenaers?:sitelinks
?:Jill Seymour?:sitelinks
?:Jim Allister?:identifiers
?:Jim Fitzsimons?:sitelinks
?:Jim Nicholson?:identifiers
?:Joachim Dalsass?:identifiers
?:Joachim Wuermeling?:identifiers
?:Joan Calabuig?:sitelinks
?:Joan Vallvé i Ribera?:sitelinks
?:Johan van Minnen?:identifiers
?:John Bufton?:sitelinks
?:John O'Connell?:identifiers
?:John O'Connell?:sitelinks
?:John Whittaker?:identifiers
?:John Whittaker?:sitelinks
?:Joke Swiebel?:identifiers
?:Jonathan Arnott?:identifiers
?:Jonás Fernández?:identifiers
?:Jordi Solé Ferrando?:sitelinks
?:Josef Zieleniec?:sitelinks
?:Joseph Daul?:identifiers
?:José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra?:identifiers
?:José Manuel Fernandes?:sitelinks
?:José Pacheco Pereira?:sitelinks
?:José Ribeiro e Castro?:identifiers
?:Jozef Heriban?:sitelinks
?:João Cravinho?:sitelinks
?:Judith Kirton-Darling?:sitelinks
?:Jules Maaten?:sitelinks
?:Jup Weber?:sitelinks
?:Jutta Haug?:sitelinks
?:Jutta Steinruck?:sitelinks
?:Józef Pinior?:sitelinks
?:Jörg Leichtfried?:identifiers
?:Jörg Meuthen?:identifiers
?:Jørgen Bøgh?:identifiers
?:Kaja Kallas?:identifiers
?:Karin Kadenbach?:identifiers
?:Karin Kadenbach?:sitelinks
?:Karin Riis-Jørgensen?:sitelinks
?:Karla Peijs?:identifiers
?:Karla Peijs?:sitelinks
?:Karoline Graswander-Hainz?:sitelinks
?:Katalin Lévai?:sitelinks
?:Katarína Neveďalová?:sitelinks
?:Kathalijne Buitenweg?:identifiers
?:Keith Taylor?:sitelinks
?:Kent Johansson?:sitelinks
?:Kerstin Westphal?:sitelinks
?:Kinga Göncz?:identifiers
?:Klaus Lukas?:identifiers
?:Klaus-Heiner Lehne?:sitelinks
?:Knut Fleckenstein?:identifiers
?:Konstantinos Papadakis?:sitelinks
?:Kostas Chrysogonos?:identifiers
?:Kostas Mavrides?:sitelinks
?:Kristina Persson?:identifiers
?:Kriton Arsenis?:sitelinks
?:Kyösti Virrankoski?:sitelinks
?:Laima Andrikienė?:identifiers
?:Lara Comi?:sitelinks
?:Lars Wohlin?:identifiers
?:Laura Agea?:sitelinks
?:Laura Elena de Esteban Martín?:identifiers
?:Laura Ferrara?:sitelinks
?:Laurence Stassen?:sitelinks
?:Laurens Jan Brinkhorst?:sitelinks
?:Leen van der Waal?:sitelinks
?:Leonidas Kyrkos?:sitelinks
?:Leopold Rutowicz?:identifiers
?:Liadh Ní Riada?:sitelinks
?:Lidia Senra?:sitelinks
?:Liliana Rodrigues?:identifiers
?:Linnéa Engström?:sitelinks
?:Lissy Gröner?:sitelinks
?:Liz Lynne?:identifiers
?:Ljubo Germič?:identifiers
?:Ljubo Germič?:sitelinks
?:Llew Smith?:identifiers
?:Lone Dybkjær?:identifiers
?:Louis Bontes?:identifiers
?:Louis Chopier?:identifiers
?:Louis Ide?:identifiers
?:Louise Bours?:sitelinks
?:Luc Beyer?:sitelinks
?:Lucio Manisco?:identifiers
?:Luděk Niedermayer?:sitelinks
?:Luigi Caligaris?:identifiers
?:Luigi Cocilovo?:sitelinks
?:Luise Herklotz?:identifiers
?:Luke 'Ming' Flanagan?:identifiers
?:Lydia Schénardi?:sitelinks
?:Lydie Schmit?:sitelinks
?:László Surján?:identifiers
?:Mady Delvaux-Stehres?:identifiers
?:Majda Širca?:identifiers
?:Majda Širca?:sitelinks
?:Malcolm Harbour?:identifiers
?:Manolis Kefalogiannis?:sitelinks
?:Manuel Fraga Iribarne?:number of children
?:Manuel Pérez Álvarez?:identifiers
?:Manuel Pérez Álvarez?:sitelinks
?:Marcelle Lentz-Cornette?:identifiers
?:Marcelle Lentz-Cornette?:sitelinks
?:Marco Cappato?:identifiers
?:Marco Scurria?:sitelinks
?:Marek Czarnecki?:identifiers
?:Marek Czarnecki?:sitelinks
?:Marek Gróbarczyk?:sitelinks
?:Marek Wikiński?:sitelinks
?:Margot Parker?:sitelinks
?:Maria Heubuch?:sitelinks
?:Maria Martens?:sitelinks
?:Maria Petre?:sitelinks
?:Maria da Assunção Esteves?:identifiers
?:Marie Anne Isler Béguin?:identifiers
?:Marie-Claire Scamaroni?:identifiers
?:Marie-France Stirbois?:sitelinks
?:Marie-Hélène Descamps?:sitelinks
?:Marie-Line Reynaud?:sitelinks
?:Marietje Schaake?:identifiers
?:Marietta Giannakou?:sitelinks
?:Mario Borghezio?:identifiers
?:Mario Mantovani?:identifiers
?:Mario Mauro?:identifiers
?:Mario de Marco?:sitelinks
?:Marisa Matias?:identifiers
?:Marlene Mizzi?:sitelinks
?:Martin Ehrenhauser?:sitelinks
?:Martin Häusling?:identifiers
?:Martine Roure?:sitelinks
?:Mary Banotti?:sitelinks
?:Mary Banotti?:identifiers
?:María Irigoyen Pérez?:sitelinks
?:María Izquierdo Rojo?:sitelinks
?:María Luisa Bergaz Conesa?:sitelinks
?:Massimiliano Salini?:sitelinks
?:Massimo Corsaro?:identifiers
?:Massimo Paolucci?:sitelinks
?:Maurits Coppieters?:sitelinks
?:Maurizio Valenzi?:sitelinks
?:Mauro Zani?:sitelinks
?:Max Andersson?:identifiers
?:Małgorzata Handzlik?:identifiers
?:Michael Holmes?:sitelinks
?:Michael Theurer?:sitelinks
?:Michael Welsh?:identifiers
?:Michalis Tremopoulos?:identifiers
?:Michel Dantin?:sitelinks
?:Michel Pinton?:identifiers
?:Michel Reimon?:sitelinks
?:Michele Columbu?:identifiers
?:Michele Columbu?:sitelinks
?:Michiel van Hulten?:sitelinks
?:Michèle Striffler?:sitelinks
?:Miguel Ángel Martínez Martínez?:identifiers
?:Mikel Irujo Amezaga?:sitelinks
?:Milan Gaľa?:sitelinks
?:Minodora Cliveti?:sitelinks
?:Mircea Coșea?:sitelinks
?:Mireille d’Ornano?:sitelinks
?:Miroslav Mitrofanov?:identifiers
?:Miroslav Mitrofanov?:sitelinks
?:Momchil Nekov?:sitelinks
?:Monica Iacob Ridzi?:sitelinks
?:Monika Hohlmeier?:identifiers
?:Monika Panayotova?:sitelinks
?:Monika Smolková?:sitelinks
?:Monika Vana?:sitelinks
?:Morten Helveg Petersen?:identifiers
?:Morten Løkkegaard?:identifiers
?:Nadja Hirsch?:sitelinks
?:Nathan Gill?:sitelinks
?:Neil Blaney?:sitelinks
?:Neil Parish?:sitelinks
?:Niall Andrews?:sitelinks
?:Nicholas Bethell, 4th Baron Bethell?:sitelinks
?:Nick Griffin?:identifiers
?:Nicola Danti?:sitelinks
?:Nicola Zingaretti?:identifiers
?:Nicolas Estgen?:sitelinks
?:Niels Anker Kofoed?:sitelinks
?:Niels Busk?:sitelinks
?:Niki Tzavela?:sitelinks
?:Nikolaos Sifounakis?:identifiers
?:Nikolaos Sifounakis?:sitelinks
?:Nikos Androulakis?:sitelinks
?:Nils Lundgren?:sitelinks
?:Nina Škottová?:sitelinks
?:Norbert Glante?:sitelinks
?:Notis Marias?:sitelinks
?:Olaf Stuger?:sitelinks
?:Ole Andreasen?:identifiers
?:Olga Sehnalová?:sitelinks
?:Olivier Duhamel?:sitelinks
?:Pablo Arias Echeverría?:sitelinks
?:Paloma López?:sitelinks
?:Paolo Bartolozzi?:identifiers
?:Paolo Bartolozzi?:sitelinks
?:Paquita Sauquillo?:sitelinks
?:Pascal Arimont?:sitelinks
?:Pascale Gruny?:sitelinks
?:Pasqualina Napoletano?:sitelinks
?:Patricija Šulin?:sitelinks
?:Patrick Gaubert?:sitelinks
?:Patrick Lalor?:sitelinks
?:Patrick O'Flynn?:sitelinks
?:Patsy Sörensen?:sitelinks
?:Paul Brannen?:sitelinks
?:Paul De Keersmaeker?:identifiers
?:Paul Lannoye?:sitelinks
?:Paul Schnitker?:identifiers
?:Pauline Green?:sitelinks
?:Paulo Casaca?:identifiers
?:Paulo Portas?:identifiers
?:Paweł Piskorski?:sitelinks
?:Pedro Manuel Canavarro?:identifiers
?:Peter Jahr?:sitelinks
?:Peter Kouroumbashev?:statements
?:Peter Simon?:sitelinks
?:Petra Kammerevert?:sitelinks
?:Petras Auštrevičius?:identifiers
?:Petru Constantin Luhan?:identifiers
?:Petru Constantin Luhan?:sitelinks
?:Petru Filip?:sitelinks
?:Phil Prendergast?:sitelinks
?:Philippe De Coene?:sitelinks
?:Philippe Juvin?:sitelinks
?:Philippe Loiseau?:sitelinks
?:Pierre Bernard?:identifiers
?:Pierre Pranchère?:identifiers
?:Pierre Schapira?:identifiers
?:Pino Pisicchio?:sitelinks
?:Piotr Borys?:sitelinks
?:Piotr Gadzinowski?:identifiers
?:Pirkko Ruohonen-Lerner?:sitelinks
?:Pál Vastagh?:sitelinks
?:Pío Cabanillas Gallas?:identifiers
?:Rafael Calvo Ortega?:sitelinks
?:Rafał Trzaskowski?:sitelinks
?:Raffaele Costa?:sitelinks
?:Raimo Ilaskivi?:sitelinks
?:Raúl Morodo?:sitelinks
?:Rebecca Taylor?:identifiers
?:Reimer Böge?:identifiers
?:Reinhard Rack?:sitelinks
?:Remo Sernagiotto?:identifiers
?:Renate Sommer?:identifiers
?:Renzo Imbeni?:sitelinks
?:Renzo Trivelli?:identifiers
?:Renée Conan?:identifiers
?:Richard Fletcher-Vane, 2nd Baron Inglewood?:sitelinks
?:Richie Ryan?:identifiers
?:Robert Delorozoy?:identifiers
?:Robert Hersant?:sitelinks
?:Robert Iwaszkiewicz?:sitelinks
?:Robert Kilroy-Silk?:sitelinks
?:Robert Sturdy?:sitelinks
?:Roberto Musacchio?:sitelinks
?:Robin Teverson, Baron Teverson?:sitelinks
?:Roland Blum?:sitelinks
?:Romana Jordan Cizelj?:identifiers
?:Roseline Vachetta?:sitelinks
?:Ruth Hieronymi?:sitelinks
?:Salvatore Caronna?:sitelinks
?:Salvatore Cicu?:sitelinks
?:Salvatore Lima?:identifiers
?:Salvatore Tatarella?:sitelinks
?:Sami Nair?:sitelinks
?:Samuli Pohjamo?:sitelinks
?:Sander Loones?:sitelinks
?:Seb Dance?:sitelinks
?:Sebastian Bodu?:sitelinks
?:Sergio Gutiérrez Prieto?:sitelinks
?:Seán Flanagan?:sitelinks
?:Seán Ó Neachtain?:sitelinks
?:Silvia Ciornei?:sitelinks
?:Sirkka-Liisa Anttila?:identifiers
?:Sirpa Pietikäinen?:identifiers
?:Sofia Sakorafa?:identifiers
?:Soledad Cabezón Ruiz?:sitelinks
?:Sophie Auconie?:sitelinks
?:Sorin Frunzăverde?:sitelinks
?:Sotirios Zarianopoulos?:sitelinks
?:Stanislav Polčák?:sitelinks
?:Stanisław Ożóg?:sitelinks
?:Steeve Briois?:identifiers
?:Stefano Zappalà?:sitelinks
?:Steven Woolfe?:sitelinks
?:Struan Stevenson?:identifiers
?:Susy De Martini?:sitelinks
?:Sylvester Barrett?:identifiers
?:Szabolcs Fazakas?:sitelinks
?:Sérgio Marques?:sitelinks
?:Sérgio Sousa Pinto?:sitelinks
?:Sławomir Kłosowski?:sitelinks
?:Tadeusz Ross?:sitelinks
?:Tanja Fajon?:identifiers
?:Tatjana Ždanoka?:identifiers
?:Tchetin Kazak?:sitelinks
?:Teresa Giménez Barbat?:sitelinks
?:Teresa Riera?:identifiers
?:Terry Reintke?:identifiers
?:Terry Wynn?:sitelinks
?:Thierry Cornillet?:identifiers
?:Thierry Cornillet?:sitelinks
?:Thomas Händel?:identifiers
?:Thomas Ulmer?:sitelinks
?:Tiberiu Bărbuleţiu?:sitelinks
?:Tiziana Beghin?:sitelinks
?:Tom Normanton?:identifiers
?:Tomasz Poręba?:sitelinks
?:Tonino Picula?:identifiers
?:Ulla Sandbæk?:sitelinks
?:Ulrich Irmer?:identifiers
?:Ulrich Stockmann?:identifiers
?:Ulrich Stockmann?:sitelinks
?:Ulrike Müller?:sitelinks
?:Ulrike Rodust?:sitelinks
?:Ulrike Trebesius?:sitelinks
?:Uma Aaltonen?:identifiers
?:Umberto Pirilli?:identifiers
?:Umberto Scapagnini?:sitelinks
?:Urszula Krupa?:identifiers
?:Vasile Pușcaș?:sitelinks
?:Vera Squarcialupi?:identifiers
?:Vicky Maeijer?:sitelinks
?:Victor Boştinaru?:identifiers
?:Vital Moreira?:sitelinks
?:Ward Beysen?:identifiers
?:Ward Beysen?:sitelinks
?:Werner Kuhn?:sitelinks
?:Werner Münch?:sitelinks
?:Wilfried Martens?:number of children
?:Willem Schuth?:sitelinks
?:William Abitbol?:sitelinks
?:Witold Tomczak?:sitelinks
?:Wolfgang Hackel?:identifiers
?:Wolfgang Ullmann?:sitelinks
?:Xabier Benito Ziluaga?:sitelinks
?:Yiannos Papantoniou?:sitelinks
?:Younous Omarjee?:sitelinks
?:Yvon Briant?:identifiers
?:Zbigniew Zaleski?:sitelinks
?:Zdzisław Chmielewski?:identifiers
?:Zdzisław Podkański?:identifiers
?:Zofija Mazej Kukovič?:sitelinks
?:Zoran Thaler?:identifiers
?:Ágnes Hankiss?:sitelinks
?:Árpád Duka-Zólyomi?:identifiers
?:Édouard Martin?:sitelinks