Table for the 16 triples for predicate BiblioNet author ID in graph http://purl.org/linkedpolitics/rdf/mep_wikidata.ttl.gz

SubjectObject
?:Alberto Moravia"31022"
?:Christos Papoutsis"6613"
?:Dimitris Tsatsos"1347"
?:Evangelos Averoff"23400"
?:Georgios Mavros"87355"
?:Giorgos Grammatikakis"3531"
?:Ioannis Pesmazoglou"56162"
?:Ioannis Zigdis"27203"
?:Leonidas Kyrkos"19516"
?:Manolis Glezos"24668"
?:Marietta Giannakou"56811"
?:Nikitas Kaklamanis"63576"
?:Notis Marias"53410"
?:Paraskevas Avgerinos"56812"
?:Theodoros Skylakakis"75819"
?:Valéry Giscard d'Estaing"87655"